Currency
(032) 272 83 14
გ. ფანჯიკიძის ქ., კორპუსი I, ოფისი #8
info@outmedia.com.ge

რეკლამების განთავსება: ბილბორდებზე, მონიტორებში, სავაჭრო მოლებში, შენობის გარე ფასადებზე, ტრანსპორტზე, საკურორტო ზონებში

ბილბორდი კახეთის გზატკეცილზე
ქირავდება
ქირავდება 2 ერთეული სარეკლამო ბილბორდი კახეთის გზატკეცილზე. ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამო...

ბილბორდი კახეთის გზატკეცილზე

შერვაშიძის ჩიხი, T'bilisi, Georgia
3,540GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: ბილბორდი
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ერთმხრივი
ფართობი: 60 კვ.მ. (12მ x 5მ)
Property ID = 4084
ბილბორდი
ქირავდება
ქირავდება ბილბორდი ქ. თბილისში, შარტავას ქუჩაზე. ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

ბილბორდი

18 Zhiuli Shartava St, T'bilisi, Georgia
1,900GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: ბილბორდი
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ერთმხრივი
ფართობი: 18 კვ.მ. (6მ x 3მ)
Property ID = 4078
რეკლამა გლდანის სითი მოლში
ქირავდება
სტიკერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა გლდანის სითი მოლში

27 Omar Khizanishvili St, T'bilisi, Georgia
1,200GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: მანათობელი ყუთი (ლაითბოქსი)
მახასიათებლები: შიდა განათებით
ფართობი: 8.41 კვ.მ. (2.9მ x 2.9მ)
Property ID = 4074
რეკლამა გლდანის სითი მოლში
ქირავდება
ბილბორდი მდებარეობს გარე პარკინგის ტერიტორიაზე. ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა გლდანის სითი მოლში

27 Omar Khizanishvili St, T'bilisi, Georgia
1,200GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: ბილბორდი
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ორმხრივი
ფართობი: 18 კვ.მ. (6მ x 3მ)
Property ID = 4071
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება
ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
2,400GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: რეკლამა სავაჭრო მოლში
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ერთმხრივი
ფართობი: 25.5 კვ.მ. (8.5მ x 3მ)
Property ID = 4069
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
7,500GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: რეკლამა სავაჭრო მოლში
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ერთმხრივი
ფართობი: 76.14 კვ.მ. (9.4მ x 8.10მ)
Property ID = 4063
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება
ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
6,000GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: შენობის გარე ფასადი
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ერთმხრივი
ფართობი: 93.5 კვ.მ. (17მ x 5.5.მ)
Property ID = 4060
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება
ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
2,400GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: მანათობელი ყუთი (ლაითბოქსი)
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, ორმხრივი, შიდა განათებით
Property ID = 4058
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება
ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
2,700GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: რეკლამა სავაჭრო მოლში
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ერთმხრივი
ფართობი: 28.8 კვ.მ. (12მ x 2.4მ)
Property ID = 4055
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება
ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
6,000GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: რეკლამა სავაჭრო მოლში
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ერთმხრივი
ფართობი: 93.5 კვ.მ. (17მ x 5.5.მ)
Property ID = 4053
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება
ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
9,000GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: რეკლამა სავაჭრო მოლში
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით
ფართობი: 63.75 კვ.მ. (7.87მ x 8.10მ)
Property ID = 4051
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება
ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
12,000GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: რეკლამა სავაჭრო მოლში
ფართობი: 310 კვ.მ. (28.2კვ.მ x 11კვ.მ.)
Property ID = 4048
რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში
ქირავდება
ბანერის ბეჭდვის, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური – შეთანხმებით, ბილბორდის იჯარის ვადიდან გამომდინარე.

რეკლამა საბურთალოს სითი მოლში

1 Petre Kavtaradze St, T'bilisi, Georgia
3,000GEL /თვე
სარეკლამო საშუალება: რეკლამა სავაჭრო მოლში
მახასიათებლები: ბანერის მონტაჟით, გარე განათებით, ერთმხრივი
ფართობი: 76.56 კვ.მ. (13.20 მ. x 5.8 მ)
Property ID = 4030