(032) 272 83 14
შ. ნუცუბიძის ქ. #14ბ, ქ. თბილისი
info@outmedia.com.ge

30.24 კვ.მ. (7.2 მ x 4.2 მ)